The Seventeenth Step

🖋 אז זה הצעד השבעה-עשר שלי, להכריז על אהבתי לעצמי ובכל מה שיש בי, בטוב וברע, בעושר ובעוני ובעיקר באמת. אני מעדיפה לעוף עם הפיות שלי ולרקוד עם השדים שלי ולצחוק עם כל הקולות שאני מנהלת דיאלוג איתם מאשר לבחור בחיים כבולים.